Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. Podjęcie innowacyjnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji elementów drewnianych i półproduktów oraz świadczenia usług warsztatów rękodzielniczych i ceramicznych

mająca na celu podjęcie innowacyjnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji elementów drewnianych i półproduktów oraz świadczenia usług warsztatów rękodzielniczych i ceramicznych poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do jej prowadzenia oraz utworzenie jednego miejsca pracy do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.